pozvánka na oslavu Dne Země

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěboř ve spolupráci s Ekotýmem Gymnázia Chotěboř a obcí Sobíňov
vás zvou

na oslavu Dne Země

v Sobíňově,
která se uskuteční v sobotu 25. dubna 2015 v odpoledních hodinách u terénní stanice ZO ČSOP.
Bude připravena soutěž pro děti, občerstvení a vylosovaní účastníci soutěže obdrží věcné ceny