Přípravná schůzka

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěboř
vás zve na

PŘÍPRAVNOU SCHŮZKU.

Sejdeme se společně v úterý 10. 3. 2015 v 17.30 hodin v učebně biologie v Gymnáziu Chotěboř (zadní vchod od kina).
Měli bychom společně naplánovat a organizačně zajistit Den Země a soutěž Zlatý list.

Čeká nás opět náročná akce, prosím pomozte. výbor organizace

pozvánka na výroční členskou schůzi

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěboř
vás zve na

výroční členskou schůzi,

která se koná v sobotu 21.2.2015 od 9:30 hodin V galerii města Chotěboře (městská knihovna)

Program:
– Zpráva o činnosti
– Zpráva o hospodaření
– Zpráva o činnosti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř
– Zpráva o činnosti Ekocentra Horní Krupá
– Rozpočet na rok 2015
– Plán práce na rok 2015
– Promítání videozáznamu
– Diskuze
– Návrh na usnesení

Členské příspěvky budou vybírány půl hodiny před zahájením schůze ve výši:
– Osoby výdělečně činné 300,- Kč
– Osoby nevýdělečně činné 100,- Kč
– Dítě do 18 let 100,- Kč
– Rodina 350,- Kč
– Důchodce nad 70 let 50,- Kč

Vánoční posezení ve srubu

Výbor Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěboř
vás zve na tradiční

VÁNOČNÍ POSEZENÍ VE SRUBU,

které se letos koná v pondělí 29. 12. 2014 po 17. hodině v terénní stanici v Sobíňově,
občerstvení a dobrou náladu s sebou!

Nový web

a máme nový web