Jarní kosení

Každoročně se v měsíci červnu scházíme nejprve u naší terénní stanice. Letos to byla sobota 10. 6. 2017. Provedli jsme úklid srubu, pokosili pozemek a upravili živý plot. Díky pomoci Obce Sobíňov jsme mohli posečenou trávu opět nechat převézt do kompostárny. Chotěbořští studenti nám pomohli především s úklidem trávy. A protože nám počasí přálo, byla akce v odpoledních hodinách ukončena.

Na konci měsíce se scházíme na louce u Zvolanova. Sobotní ráno je vždy ve znamení zvuku křovinořezů, až později přicházejí naši pomocníci z chotěbořského gymnázia. Letos jsme měli přímo na pozemku kontejner, do kterého jsme naložili posečenou trávu, ta byla později odvezena do kompostárny. Vzhledem k tomu, že se sešlo hodně členů organizace a studentů bylo dvacet, zaznamenali jsme rekord, ještě před polednem jsme si mohli oddechnout, práce byla dokončena a černé mraky na obzoru nás přestaly strašit.

V době prázdnin proběhne kosení Zlaté louky u Podmoklan.

Kosení vybraných lokalit v jarních měsících řídí odborníci AOPK. Našim úkolem je kosení luk s výskytem vzácných popř. ohrožených druhů rostli po jejich odkvetení a vysemenění. Ve vybraných případech se tyto rostliny pouze obsečou, aby je okolí neudusilo. Tento způsob ochrany přírodních hodnot vrací na naše louky pestrost.
V jarních měsících jsme byli osloveni sdružením Arnika a domluvili jsme účast na první Tour de aleje. 15.7. 2017 v odpoledních hodinách u terénní stanice jsme měli připravenou prezentaci ZO ČSOP 42/05 Chotěboř, obce Sobíňov, města Chotěboř, Gymnázia Chotěboř, CHKO Železné hory a Národního geoparku Železné hory. Počasí se ale spiklo proti cyklistům i organizátorům, takže akce byla předčasně ukončena.

I v letošním hodnocení je mou povinností poděkovat všem, kteří si udělali čas a přišli pomoct. Velké poděkování patří i studentům chotěbořského gymnázia, zvláště těm, kteří i první prázdninový den přišli na brigádu.

Mgr. Věra Váchová, předsedkyně ZO ČSOP 42/05 Chotěboř