Prší, prší, jen se leje…

Každoročně naše organizace končí svou činnost v terénu kosením pozemku u terénní stanice v Sobíňově. Tato akce je spojena s úklidem srubu, úpravou živého plotu a potřebnými opravami. Vždy nám pomáhají studenti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř.

V sobotu odpoledne dne 23. 9. 2017 jsme se zde sešli, a protože pozemek již naši členové pokosili v průběhu týdne, čekal nás pouze úklid trávy, úprava živého plotu a přerovnání dřeva za srubem.

Jen co jsme se dali do práce, spustil se déšť a vytrvale nás provázel po celé odpoledne. Nemusím jistě zdůrazňovat, že se jindy klidné a pohodové odpoledne proměnilo v zápas s všudypřítomným chladem a vlhkem. Ani příjemně vytopený srub, hrnec čaje a plech perníku nemohly vylepšit náladu. Musím ale konstatovat, že jsme naplánované práce dokončili. Pouze připravené buřty jsme na ohníčku opravdu opéct nemohli, musely do hrnce na kamna.

Velký dík patří všem členům organizace, které neodradilo ošklivé počasí a přišli pomoct, stejně jako všem šestnácti studentům Gymnázia Chotěboř, kteří statečně pomáhali, a i jejich zásluhou tato akce byla úspěšně dokončena. Ceníme si také podpory Obce Sobíňov, do přistaveného kontejneru vždy naložíme trávu a obec zajistí odvoz do kompostárny, tím se vyřešila likvidace travní hmoty, kterou jsme dříve řešili kompostováním na pozemku.

Mgr. Věra Váchová, předsedkyně ZO ČSOP 42/05 Chotěboř