Tak už máme podzim …

Tak už máme podzim …

S ním přicházejí pro naši organizaci tradiční akce. Ta, kterou vám chci vylíčit, se konala v sobotu 19. 9. 2015 v Sobíňově. Naplánovali jsme sečení pozemku, úklid srubu, řezání dřeva a nátěr opraveného západního štítu srubu. Dost práce na jedno dopoledne, ale jako vždy se k našim členům připojila skupina studentů chotěbořského gymnázia. Tentokrát se jich sešlo dvacet a práce nám šla od ruky. Před polednem bylo vše hotovo.

Je úžasné, když se můžete spolehnout na kamarády. Jsem přesvědčená, že členy Ekoklubu Gymnázia Chotěboř mohu za kamarády naší organizace označit. Posuďte sami, nikdy jsme nebyli postaveni před problém, že by nám pomoc odmítli, vždy se najde parta studentů, kteří obětují svůj volný čas a přijdou pracovat. Na oplátku je u nás čeká svačina a velké díky. Snažíme se také pomoct při jejich projektech nebo finančně podpořit některou z jejich exkurzí.

Nejvíce si ale cením okamžiků, kdy se učíme jeden od druhého. Děvče, které vyrazilo na brigádu v plátěnkách, jsme snadno u kamen usušili, přišla na to, jak pomůže obyčejný novinový papír nacpaný do špiček bot a hlavně příště si nezapomene vzít gumové holínky. Šikovné studentky, které se odhodlaně pustily do rovnání pořezaného dřeva, také musely nejprve vyzkoušet, že se dřevíčka musí velmi pečlivě skládat, jinak se sesypou jako domeček z karet. Ke svačině pokaždé upeču plech nějakého koláče nebo perníku, asi každou kuchařku potěší, když vidí, že všem chutná. Když říkám chutná, tak nepřeháním, prostě zmizel, než by řekl švec. Příště budou plechy dva.

Akce se vydařila, naplánované práce byly udělány, poděkování patří všem členům organizace, kteří přiložili ruku k dílu, všem dvaceti statečným studentům, kteří pomáhali, všem pedagogům Gymnázia Chotěboř, kteří vedou své žáky k nezištné pomoci.

Mgr. Věra Váchová, předsedkyně ČSOP 42/05 Chotěboř