Hodnocení uplynulého roku

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Chotěboři na své výroční členské schůzi dne 22. 2. 2014 vyhodnotila činnost za uplynulý rok. Přivítali jsme mezi sebou velmi vzácné hosty, především starostku města Chotěboř, paní E. Pavlíkovou, zástupce ZO ČSOP Krucemburk a pana Mgr. J. Smejkala, ředitele Gymnázia Chotěboř.

Ve výroční zprávě byly vyzdviženy především akce pro veřejnost, Den Země, Chotěbořské trylkování, soutěž Zlatý list a práce pro ochranu přírody, kosení Zlaté louky a Zvolanova. Významné místo v přehledu akcí měla spolupráce s Ekoklubem Gymnázia Chotěboř. Lze konstatovat, že významná pomoc studentů podpořila všechny naše akce a zároveň naši členové se podíleli na projektu Tůně u Chotěboře a Čistá Vysočina. Nebyla opomenuta ani pomoc při brigádách u terénní stanice v Sobíňově. V závěru tohoto referátu bylo vysloveno poděkování všem, kteří se podíleli na práci, na řešení problémů a šířili myšlenku ochrany přírody.

Následovaly referáty o hospodaření organizace, o činnosti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř a Ekocentra Horní Krupá. Členové byli seznámeni s plánem práce na rok 2014. S tím souvisela i videoprojekce o Krkonošském národním parku.

Z vystoupení hostů je třeba především vyzdvihnout velice vstřícný projev paní starostky, ve kterém všechny přítomné ujistila podporou Města Chotěboř. Předseda ZO ČSOP Krucemburk stručně přiblížil práci své organizace. Vystoupení ředitele chotěbořského gymnázia bylo především poděkováním za spolupráci a příslibem dalších společných aktivit, nechyběla i pochvala všem, kteří tuto spolupráci realizují.

Setkání bylo ukončeno neformální besedou s milými hosty.

Mgr. Věra Váchová
předsedkyně organizace

Pozvánka

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěboř vás zve na tradiční oslavu Dne Země do Sobíňova v sobotu dne 26. 4. 2014.

Připravujeme pro vás opět zajímavou hru s tematikou ochrany přírody. V letošním roce budou naši trpaslíčci provázet děti i jejich rodiče lesem a zasvěcovat je do tajů a krás lesů u Doubravky. Můžete se těšit na tradiční lanové aktivity i zastavení u našich hodných babiček nebo u našeho pana kuchaře.

Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.