Oslavy Dne Země 2015

V sobotu 25. 4. 2015 se to od ranních hodin u terénní stanice chotěbořského svazu ochránců přírody v Sobíňově hemžilo organizátory.

Dopoledne proběhl 2. ročník základního kola soutěže Zlatý list, kterou vyhlašuje Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody. Na startu se sešlo deset družstev ze základních škol v Malči, České Bělé, Oudoleni a z Gymnázia Chotěboř. Na osmi stanovištích si děti prověřily své znalosti z biologie, geologie, ornitologie, ale také myslivosti, znalosti hub, stromů, rostlin. V obou kategoriích (mladší žáci a starší žáci základních škol a víceletých gymnázií) postoupila první tři družstva do krajského kola.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v poledne. Čekání na verdikt poroty zpříjemnili dětem členové ČSOP Chotěboř, ve srubu byla připravena svačina, na ohništi se pekly bramboráky, v blízkém lesíku byly opět připraveny lanové překážky. Všichni účastníci obdrželi drobné dárky.

S odjíždějícími soutěžícími se u srubu míjely skupinky dětí, které přišly na oslavu Dne Země. I pro ně byla připravena soutěž, tentokrát s názvem Trpaslíčci nám připomínají, že odpad z nebe nespad. Jak název napovídá, použili organizátoři myšlenku a částečně i pojmenování z dětem známé akce, která se zaměřuje na úklid a ochranu přírody. Lze s potěšením konstatovat, že i ti nejmladší se úkolů zhostili velmi dobře.

Stejně jako dopoledne i odpolední návštěvníci dostali svačinu, mohli ochutnat bramboráky, mohli si vyzkoušet lanové překážky. I pro ně byly připraveny drobné ceny.

Hodnotíme-li obě akce, musíme konstatovat, že nám opět počasí přálo, že se vyplatila příprava, že většina členů organizace se podílela na zdárném průběhu akce, že opět nám významně pomohli studenti chotěbořského gymnázia, že k úspěchu soutěží přispěla i finanční podpora Města Chotěboř i materiální podpora Obce Sobíňov a restaurace Panský dům. Poděkování patří i všem pedagogům, kteří na soutěž své žáky připravili a na soutěž doprovodili. Děkujeme všem, kteří ve svém volném čase pomáhají dětem nalézat vztah k přírodě.