Oslavy Dne Země

Přípravy na letošní oslavy začaly již v průběhu měsíce února, postupně bylo stanoveno téma letošní hry, s tím související jednotlivá stanoviště pro soutěžící, byly vypracovány úkoly, shromážděny pomůcky a rekvizity.

 

Vzhledem k tomu, že v minulém roce jsme si vyzkoušeli organizaci soutěže Zlatý list, rozhodli jsme se, že v letošním roce opět připravíme pro soutěžící oddíly místní postupové kolo. I tato příprava zabrala mnoho hodin. Významný podíl na přípravách měli studenti EKOKLUBU Gymnázia Chotěboř a členové Mysliveckého sdružení Sobíňov.

 

V rámci jarního úklidu u terénní stanice byl pozemek i srub uklizen a byly vyrobeny nové venkovní lavice a stůl, bylo vybudováno nové ohniště. Vše bylo připraveno tak, abychom návštěvníkům oslav připravili příjemné prostředí.

 

V sobotu 26. dubna 2014 se v ranních hodinách sešli u terénní stanice v Sobíňově postupně všichni organizátoři. Naše hodné babičky připravovaly svačiny pro závodníky, vařily čaj, chystaly balíčky s občerstvením. Členové ZO ČSOP Chotěboř a jejich pomocníci v té době měli postavenou již větší část lanových překážek v blízkém lesíku. Kuchař štípal dříví na oheň. Během chviličky se objevili i pomocníci – trpaslíčci z chotěbořského gymnázia. Byla připomenuta organizační pravidla letošní hry. Pak už následoval povel k odchodu na herní stanoviště. Poslední pokyny, rady a mohou přicházet hráči.

 

Je devět hodin, první hráči vyrážejí do terénu. Na startu se objevují jednotlivci i celé rodinné klany, někteří soutěžící vyjíždějí na trasu i v dětských kočárcích. Během necelé hodiny se již vracejí první soutěžící. V letošní hře se za odměnu dozvěděli od trpaslíčků spoustu zajímavostí o sobíňovském lese. V tuto chvíli končí hra a začíná zábava, děti se rozbíhají k lanovým překážkám, ochutnat svačinu nebo bramboráky u pana kuchaře. Všichni se dobře baví, čas rychle utíká a už je tu poledne, závěr a vyhodnocení celé hry. Vzhledem k tomu, že se letošní náročné hry zúčastnilo hodně šikovných dětí, byly všechny odměněny drobnými dárky a propagačními materiály od sponzorů. Hrací karty všech soutěžících byly v závěru slosovány a výherci si odnesli hodnotné ceny.

 

V jednu hodinu se rozebíhá soutěž Zlatý list. Na trasu vycházejí nejprve hlídky mladších žáků. Na osmi stanovištích odpovídají na otázky z ornitologie, botaniky, geologie, zoologie, myslivosti, nechybějí ani otázky týkající se chráněných území a památek Kraje Vysočina. Stejná trasa s náročnějšími otázkami čeká i na hlídky starších žáků. Kolem páté hodiny jsou všichni v cíli, jsou vyhlášeny výsledky, všichni si odnášejí diplomy a drobné ceny.

 

Ruch u srubu utichá, zbývá úklid a zhodnocení náročného dne. Díky sluníčku se udržela dobrá nálada a pohoda po celý den. Díky materiální pomoci Obce Sobíňov a šikovným rukám členek ZO ČSOP Chotěboř všichni návštěvníci dostali svačinu. Díky sponzorskému daru restaurace Panský dům všichni návštěvníci i organizátoři si pochutnali na výborných bramborácích. Díky podpoře Města Chotěboř jsme mohli všem účastníkům předat drobné upomínky na Den Země. Díky úžasnému nasazení studentů Ekoklubu Gymnázia Chotěboř se celodenní maraton soutěží vydařil. Díky našim členům, kteří vařili, pekli, topili, počítali, psali, myli nádobí, štípali dříví, dováželi vodu, sháněli zapomenuté, fotografovali, pomáhali na trase i u lanových překážek. Díky všem, kteří pomáhali vytvořit tento krásný jarní den.
Mgr. Věra Váchová
předsedkyně organizace