Kam s nimi, aneb jak na staré mobilní telefony?

Zoo Jihlava se opět připojuje ke kampani, která chce podporovat vědomí, že ochranářské problémy můžeme ovlivňovat jako jedinci a že tyto problémy jsou stále palčivější. Tentokrát název zní „Od pólu k pólu“ a jedním z témat této akce na ochranu přírody jsou i mobilní telefony. Jak často si kupujete nový mobil? Co uděláte s těmi starými? Organizace EAZA (Evropská asociace akvárií a zoologických zahrad) se snaží poukázat na to, že nezodpovědné chování při nakupování a vyhazování mobilů má závěžné důsledky, o nichž se mluví jen velmi málo.

Mobilní telefony obsahují různé vzácné kovy, které jsou nezbytné pro zajištění činnosti stroje. Ale EAZA nás informuje: „Kdyby všichni čeští majitelé nepoužívaných mobilních telefonů vrátili přístroje k recyklaci, nemuselo by se zbytečně vytěžit např. 2800 kg stříbra, 272 kg zlata, 120 kg palladia či 11,6 tun mědi.“ K odbornému zpracování bychom měli přístroj dodat také kvůli prvkům, které při špatném zacházení uvolňují jedovaté láty do půdy či podzemních vod, jejichž kvalita je zásadní pro naše každodenní přežití.

Pokud vás suchá čísla pramálo dojímají, vězte, že kvůli intenzivní těžbě zejména vzácných kovů jsou ohrožena přirozená stanoviště různých mizejících druhů živočichů. Jako jeden příklad za všechny uveďme rezervaci Dja, kde těžba narušuje prostředí již tak dost vzácných goril, kterým doslova mizí půda pod nohama.

Jestliže vám důsledky vašeho nakládání s omezenými zdroji nejsou lhostejné, můžete se zapojit ještě dnes, pokud staré a nepotřebné mobily přijdete vhodit do speciální nádoby k tomu určené, která je umístěna v chotěbořském Infocentru. Studenti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř se i letos zapojili do celosvětové kampaně organizace EAZA a díky pochopení pracovnic Infocenta i vám umožňují se přidat. V blízkosti vchodu je již dva roky umístěna nádoba na hliník a nyní zde přibyla i krabička na vysloužilé mobily. Mobily, které takto odevzdáte, budou správně zrecyklovány a vy zároveň podpoříte právě rezervaci Dja. Další informace o projektu naleznete na stránkách jihlavské zoo, akce bude pokračovat na školách až do jejího vyvrcholení právě v Jihlavě během prezentací studentských prací.

Věříme, že vám osud těžbou ohrožených oblastí není lhostejný a těšíme se na vás!
Za Ekoklub Gymnázia Chotěboř
Ludmila Stará – kvinta

Ekoklub Gymnázia Chotěboř

V sobotu 22.2.2014 v 9,30hod se koná výroční schůze ZO ČSOP – vezměte své staré odložené mobily s sebou!! Gorily Vám děkují…a studenti Ekoklubu GCH také!