Výroční zpráva ZO ČSOP Chotěboř za rok 2013

Na loňské výroční členské schůzi jsme se sešli dne 22. 2. 13. Byli jste kromě jiného seznámeni s plánem na následující období, a proto mi dovolte, abych vám připomněla vše, čím naše organizace do dnešního dne prošla.

 

Příprava na Den Země proběhla dne 21. 3. 13 a našimi partnery bylo opět Gymnázium Chotěboř a Obec Sobíňov. I v tomto případě jsme zůstali věrní myšlence ochrany přírody. Tématem byla připomínka regionálních přírodních zajímavostí. Hra byla náročná na přípravu, ale domnívám se, že děti i jejich průvodci s námi prožili hezké, smysluplné dopoledne v sobotu 4. května 2013. Všichni ti, kteří s námi tento svátek přírody slaví již po několikáté, se těšili na svačinku na stanovišti U Hodných babiček, stejně jako na dobrodružství na lanových překážkách nebo na drobné ceny získané v cíli soutěže. Novinkou této akce byla jednak prezentace činnosti pracovníků Stanice pro hendikepovaná zvířata Pavlov, jednak pan kuchař pekl bramboráky. Obě formy zpestření oživily celou akci. Odpoledne proběhlo na stejné trase okrskové kolo soutěže Zlatý list pro družstva mladších i starších žáků. Při soutěži nám pomáhali členové místního mysliveckého sdružení. Vítězná družstva postoupila do krajského kola, které je v režii Centra ekologické výchovy Chaloupky.

 

Dne 8. 5. 2013 se u terénní stanice v Sobíňově sešlo téměř padesát zájemců o ornitologii. Dalšímu ročníku Chotěbořského trylkování přálo počasí, takže návštěvníci prošli vycházkovou trasu, vyslechli odborný výklad, byli svědky ukázky kroužkování a v závěru seznámeni s odbornou literaturou, proběhl neformální rozhovor na téma novinky v ornitologii, vše pod dohledem RNDr. F. Bárty.

 

Dne 1. 6. 2013 jsme se po obědě sešli u naší terénní stanice, abychom pokosili a uklidili pozemek. Jako vždy nám pomáhali studenti.

 

Další kosení, tentokrát Zvolanova, proběhlo 22. 6. 2013. Počasí nám dopřálo bez problémů pokosit a uklidit lokalitu. I zde se nás sešlo poměrně hodně, i zde pomáhali studenti.

 

Během letních měsíců provedly týmy Kopeckých a Šílových tradiční kosení Zlaté louky.

 

Na 8. 6. 2013 byl plánován odjezd na exkurzi, vzhledem k tomu, že zůstalo pouze deset zájemců, byla akce odvolána.

V sobotu 28. 9. 2013 jsme se spolupodíleli na akci související s projektem Tůně u Chotěboře, jednalo se o vycházku do této lokality spojenou především s ornitologickým pozorováním.

 

Akci Ukliďme svět v podzimních měsících směrujeme, jednak na úklid naučné stezky po turistické sezoně, jednak na úklid vycházkové trasy od Chotěboře přes Koukalky k Hornímu mlýnu a podél Kamenného potoku zpět do Chotěboře. Každoročně zde nasbíráme mnoho pytlů odpadků. Ani letošní rok nebyl výjimkou.

 

Podzimní úklid u srubu proběhl 19. 10. 2013. Byl pokosen pozemek a odklizena tráva, byl uklizen srub, provedeny drobné opravy a připraven na přezimování. Stalo se již tradicí, že na závěr této brigády společně opékáme buřty a posedíme u ohniště. V tomto roce pan Slavík uvařil pro brigádníky výbornou bramboračku, všem náramně chutnalo.

 

Poslední brigádu v tomto roce opět organizoval Ekokklub Gymnázia Chotěboř v rámci projektu Tůně u Chotěboře. Pomohli jsme při úklidu tůní.

 

21. 11. 2013 se naposledy sešel výbor organizace, bylo naplánováno datum vánočního posezení a rámcově i plán činnosti na rok 2014.

 

Tradiční vánoční posezení ve srubu proběhlo dne 30. 12. 2013. I když letošní setkání nebylo ve stylu ladovské zimy, společně jsme probrali všechny akce, připomenuli veselé historky a pohovořili i o akcích, které nás čekají v roce 2014.

 

Co tedy říct na závěr?

 

Máme-li zhodnotit naši činnost pro ochranu přírody, udělali jsme spoustu užitečné práce v terénu i pro propagaci ochrany přírody a výchovu spoluobčanů k respektování životního prostředí. Naše spolupráce s dalšími organizacemi ČSOP, s Městem Chotěboř, Obecním úřadem Sobíňov, školami v regionu a především Ekoklubem Gymnázia Chotěboř přinesla řadu velmi užitečných akcí. Lze tedy konstatovat, že i rok 2013 jsme nepromarnili.

 

Všem, kteří si pro organizaci udělali čas a přiložili ruku k dílu, děkuji. Zvlášť si cením práce s mládeží. Děkuji všem členům výboru za obětavou práci nad rámec svých povinností.

V Malči 3.2.2014