Oslava Dne Země

Dne 21. 4. 2018 jsme společně se studenty Ekoklubu Gymnázia Chotěboř připravili u naší terénní stanice v Sobíňově soutěžní den.

Dopoledne proběhlo základní kolo soutěže Zlatý list, kterého se zúčastnilo 11 šestičlenných družstev žáků základních škol a víceletých gymnázií. Soutěž vyhlašuje Český svaz ochránců přírody za podpory MŠMT, NET4 GAS a Lesy ČR, je zaměřena na znalosti z oblasti přírodních věd, ochrany přírody a myslivosti. V tomto školním roce probíhá již 46. ročník soutěže. Vítězná družstva obdržela diplomy a věcné ceny a postupují do krajského kola, které organizuje Ekocentrum Chaloupky. Ostatní získali účastnický list a také drobné upomínky na základní kolo soutěže.

Odpoledne proběhla oslava Dne Země. Na trase v nejbližším okolí srubu si mladší děti na sedmi stanovištích ověřily své znalosti o přírodě a jejich kamarádi studenti, tentokrát převlečení za indiány a kovboje, jim pomohli k získání bodů. V závěru soutěže byly odevzdané soutěžní karty slosovány. V kategorii mladších i starších dětí byla vylosována vždy tři první místa a vítězové si odnášeli věcné ceny, ale i ti ostatní dostali malou upomínku na vydařené odpoledne.

Doprovodné programy zkrátily všem návštěvníkům čekání na závěrečné vyhlášení výsledků soutěží. Ukázky fairtade, které předvedli studenti chotěbořského gymnázia, vzbudily zaslouženou pozornost všech přítomných. Dále se představili svěřenci pana Škalouda. Mládě výra nebo sýčka okamžitě upoutalo pozornost. Cvičení dravci předvedli své umění. Odvážní návštěvníci mohli vyzkoušet nízké lanové překážky v blízkém lesíku. Dále byly na programu ukázky agility, dva báječně vycvičení psi předvedli se svými cvičitelkami připravené vystoupení. Odměnou za soutěžení byla i svačinka u našich hodných babiček ve srubu a ochutnávka bramboráků, které opět pekl na ohništi náš pan kuchař.

Poděkování patří městu Chotěboř za finanční podporu našich akcí pro děti a veřejnost, dále Obci Sobíňov a restauraci Panský dům za materiální pomoc. Bez studentů Gymnázia Chotěboř si již nedokážeme tyto akce představit, jejich kreativní přístup podtrhuje úspěšnost soutěží. Velké poděkování si zaslouží i členové organizace, kteří obětavě plnili roli hostitelů.

Co říci závěrem, sluníčko nám přálo, v obou soutěžích se sešlo více než 120 dětí a mnoho jejich průvodců, o průběh akce se starali 34 studenti a 19 členů ZO ČSOP 42/05 Chotěboř. Lze tedy konstatovat, že letošní Den Země se báječně vydařil.

Váchová, předsedkyně ZO ČSOP 42/05 Chotěboř