Výroční zpráva ZO ČSOP Chotěboř za rok 2008

Na loňské výroční členské schůzi jsme se sešli dne 22. 2. 08. Byli jste zde kromě jiného seznámeni s plánem na následující období, a proto mi dovolte, abych vás seznámila se vším, čím naše organizace do dnešního dne prošla.

V tomto roce byly naší první aktivitou výstavy. V měsíci březnu jsme instalovali v galerii Doubravka ve Ždírci nad Doubravou výstavu fotografií s názvem Od Doubravy po Chrudimku. O měsíc později byla ve Společenském domě ve Slatiňanech slavnostně otevřena výstava s názvem Slatiňany z nadhledu i blízka. Obě akce byly ve spolupráci s CHKO Železné hory a propagovaly nejenom krásy našeho kraje, ale především zdůrazňovaly aktivní ochranu přírody. I v tomto roce byly některé výstavy instalovány v budově Gymnázia Chotěboř. Tato spolupráce se stává tradicí a to je jistě velmi potěšující.

Následovala příprava na Den Země. V minulém roce proběhl dne 26. 4. 08 a našimi partnery bylo opět Gymnázium Chotěboř, Obec Sobíňov a SDH Sobíňov. I v tomto případě jsme zůstali věrní myšlence agenturní hry s myšlenkou ochrany přírody. Tématem bylo třídění odpadů. Hra byla náročná na přípravu, ale domnívám se, že děti i jejich průvodci s námi prožili hezké, smysluplné dopoledne. Všichni ti, kteří s námi tento svátek přírody slaví již po několikáté, se těšili na svačinku na stanovišti U hodných babiček, stejně jako na drobné ceny získané v cíli soutěže.

Chotěbořské trylkování mělo štěstí na počasí. Krásný jarní den byl od časných ranních hodin ve znamení ukázek kroužkování ptáků. Sítě připravené v nivě Doubravy u naší terénní stanice v Sobíňově se v pravidelných intervalech plnily našimi „sousedy“ od řeky. Podrobný výklad i vycházku vedl pan RNDr. František Bárta, vedoucí CHKO Železné hory. I v této akci jsme spolupracovali s Gymnáziem Chotěboř.

Dne 26. 5. 08 nám byl vydán absolventský certifikát za absolvování cyklu školení, workshopů a tvorbu pilotních projektů na téma Hospodaření v krajině na území CHKO a Utváření místa. Tím byla ukončena tato etapa rozvoje naší organizace a v plánu práce na následující rok bude tato aktivita dána do souvislosti s připravovaným projektem Dům přírody.

Ve dnech 23. -25. 5. 08 jsme společně navštívili oblast Pálavy. Exkurze tentokrát neměla sekci cykloturistiky, protože chotěbořská autodoprava již nedisponuje vlekem na přepravu kol. Ubytování jsme měli zajištěno v prostorách školy ve Věstonicích. Odtud jsme následující den vyjeli nejprve na prohlídku jeskyní Turold, pak následovala prohlídka města Mikulova a potom jsme se vydali na pěší přechod Pálavských vrchů. V neděli ráno většina účastníků zájezdu si prohlédla věstonické muzeum a na zpáteční cestě také zámek ve Valticích a zámek a park lednického zámku.

V letních měsících probíhalo kosení Zlaté louky a Zvolanova.

Dne 27. 9. 2008 byla vyhlášena brigáda na úpravu schodů na terénní stanici. Brigády se zúčastnilo 9 členů, přičemž byly vykopány základy a vybetonovány 2 schody u vstupu do srubu.

Od září 2008 jsme se zapojili do ankety vyhlášené sdružením Partnerství s názvem Strom roku a podpořili jsme hlasování v Chotěboři a okolí.

Dne 18. 10. 2008 proběhla akce s názvem Kulový blesk, při které bylo zařízení srubu vystěhováno a položeno lino. Celá akce trvala od 8 do odpoledních hodin s tím, že některé dokončovací práce se budou realizovat až letos na jaře.

Dne 4. 11. 2008 jsme potvrdili spolupráci se středoškolským Ekoklubem Gymnázia Chotěboř. Vzhledem k předcházejícím společným aktivitám je toto potvrzení úředním dokladem vzájemné spolupráce.

Kraj Vysočina nám prostřednictvím ekocentra Chaloupky nabídl spolupráci na provedení Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina. Tohoto úkolu se ujala paní Mgr. Eva Jirsová.

Ze stejného zdroje nám byla v prosinci nabídnuta účast na semináři k čerpání dotací z Operačního programu Životního prostředí. Protože termín byl zcela nevyhovující, nikdo z nás se programu nezúčastnil, ale v plánu práce budete informováni o připravovaném programu Dům přírody, který také vychází z operačních programů.

V období vánočních svátků byla vážně poškozena naše vývěsní skříňka u obchodního domu Doubravka v Chotěboři, protože nejsme majiteli tohoto zařízení, požádali jsme písemně město Chotěboř o opravu. Vzhledem k tomu, že oprava ještě nebyla realizována, je stížená informovanost veřejnosti.

S rokem 2008 jsme se společně rozloučili dne 28.12. na naší terénní stanici.

Na závěr tohoto hodnocení musím konstatovat, že se nám nepodařilo splnit akci úklid Doubravy. Ostatní části plánu jsme splnili a to především díky všem, kteří se aktivně do práce organizace zapojili.

Děkuji vám za práci, přístup k řešení problémů a lidský vztah ke kolegům.

Mgr. Věra Váchová
předsedkyně organizace