Výroční zpráva ZO ČSOP Chotěboř za rok 2017

Na loňské výroční členské schůzi jsme se sešli dne 11. 2. 17. Byli jste kromě jiného seznámeni s plánem na následující období, a proto mi dovolte, abych vám připomněla vše, čím naše organizace do dnešního dne prošla.

V sobotu 25. 3. 2017 se někteří naši členové zapojili do celosvětové kampaně Hodina země, která sleduje šetrnější přístup k životnímu prostředí.

Příprava na Den Země proběhla v měsíci březnu a našimi partnery bylo opět Gymnázium Chotěboř a Obec Sobíňov. I v tomto případě jsme zůstali věrní myšlence ochrany přírody. Hra byla náročná na přípravu, ale domnívám se, že děti i jejich průvodci s námi prožili hezké, smysluplné, i když deštivé, odpoledne v sobotu 29. dubna 2017. Všichni ti, kteří s námi tento svátek přírody slaví již po několikáté, se těšili na svačinku na stanovišti U Hodných babiček, stejně jako na dobrodružství na lanových překážkách nebo na drobné ceny získané v cíli soutěže. Novinkou této akce byla jednak prezentace studentů s produkty fair trade, jednak pan kuchař pekl opět bramborové placky. Dokonce se objevily i stánky s malováním na obličej a překážková dráha pro králičí Hop, vytrvalý déšť ale nedovolil ukázku těchto soutěžních vystoupení. Všechny formy zpestření oživily celou akci. Dopoledne proběhlo na stejné trase okrskové kolo soutěže Zlatý list pro družstva mladších i starších žáků. Při soutěži nám pomáhali i členové místního mysliveckého sdružení. Vítězná družstva postoupila do krajského kola, které je v režii Centra ekologické výchovy Chaloupky.

V sobotu 13. 5. 2017 se opět sešlo více než padesát zájemců o ornitologii u naší terénní stanice v Sobíňově. Dalšímu ročníku Chotěbořského trylkování přálo počasí, takže návštěvníci prošli vycházkovou trasu, vyslechli odborný výklad, byli svědky ukázky kroužkování a v závěru seznámeni s odbornou literaturou, proběhl neformální rozhovor na téma novinky v ornitologii, vše pod dohledem RNDr. F. Bárty.

Dne 31. 5. 2017 jsme byli pozváni do obce Sobíňov, abychom prezentovali spolupráci s obcí v rámci soutěže Obec roku.

Dne 10. 6. 2017 jsme ve spolupráci se studenty chotěbořského gymnázia posekali a uklidili pozemek u srubu a zároveň provedli postřik ve srubu proti dřevokaznému hmyzu.

Prázdniny jsme opět se studenty zahájili sečením Zvolanova. 1. 7. 2017 jsme již v osm hodin započali se sečením této lokality. Vzhledem k tomu, že nám obecní úřad opět vyšel vstříc, měli jsme pro odstranění travní hmoty připravený kontejner. Práce nám šla od ruky, takže jsme v poledne moli hlásit, hotovo!

V sobotu 15. 7. 2017 jsme se zapojili do akce spolku Arnika. Jednalo se o první ročník cyklojízdy Tour de aleje na podporu ochrany alejí. Cyklisté startovali v Přibyslavi a pokračovali přes Havlíčkovu Borovou a Staré Ransko, kde je zastihl déšť, takže k naší terénní stanici nedorazili.

Tak jako v předešlých letech i v tomto roce proběhlo kosení Zlaté louky v režii Mikuláše Kopeckého, organizace velmi děkuje.

Po prázdninách jsme se opět sešli se studenty u terénní stanice, bylo to 23. 9. 2017. Provedli jsme podzimní sečení pozemku již v průběhu týdne, takže jsme v sobotu odpoledne sklidili trávu, opekli jsme buřty a naplánovali podzimní aktivity.

Získali jsme projekt od CHKO Železné hory na nátěr sloupků u památných stromů. V průběhu podzimních měsíců jsme akci provedli díky velmi obětavému přístupu manželů Kubínových, kteří této akci věnovali několik víkendů, organizace děkuje.

Na konci listopadu proběhla rekonstrukce východního štítu srubu. Z dotace Města Chotěboř jsme zakoupili v minulém roce materiál na tuto opravu. Vzhledem k tomu, že bylo již velmi nepříznivé počasí, provedl pan Ressl nástřik opravené části srubu proti dřevokazným houbám, nátěr nás čeká v tomto roce.

Na schůzi výboru organizace dne 2. 11. 2017 byla připravena žádost na dotaci Městu Chotěboř pro letošní rok a stanoveno datum vánočního posezení, které se konalo v sobotu 30. 12. 2017.

Ve stanovený den se část členů sešla v Chotěboři u Čerta a společně se vydali pěšky na cestu do Sobíňova. Tady už na ně čekal příjemně vytopený srub a vůně cukroví. Toto posezení bylo nejenom příjemným zážitkem, ale i možností zhodnotit uplynulý rok.

Co tedy říct na závěr?

Máme-li zhodnotit naši činnost pro ochranu přírody, udělali jsme spoustu užitečné práce v terénu i pro propagaci ochrany přírody a výchovu spoluobčanů k respektování životního prostředí. Naše spolupráce s dalšími organizacemi ČSOP, s Městem Chotěboř, Obecním úřadem Sobíňov, školami v regionu a především s Ekoklubem Gymnázia Chotěboř přinesla řadu velmi užitečných akcí. Lze tedy konstatovat, že i rok 2017 jsme nepromarnili.

Všem, kteří si pro organizaci udělali čas a přiložili ruku k dílu, děkuji. Zvlášť si cením práce s mládeží. Děkuji všem členům výboru za obětavou práci nad rámec svých povinností.

V Malči 7.2.2018