Dlouholetý rekord byl pokořen

Již mnoho roků poslední sobotu v červnu naše organizace ZO ČSOP 42/05 Chotěboř kosí louku Zvolanov u Sobíňova. Ve zprávě o této akci pravidelně děkujeme studentům Ekoklubu Gymnázia Chotěboř, kteří první prázdninový den věnují na pomoc při odklízení posečené trávy.

Letošní brigáda měla několik NEJ.

Poprvé se nám podařilo veškerou travní hmotu „ udat“. Místní farmáři si odvezli seno pro své ovečky. Poprvé jsme ukončili práci již v deset hodin, protože naši členové během týdne po částech posekali celou plochu, na nás zbylo jen seno obrátit a připravit k odvozu.  Poprvé se studenty Ekoklubu přišlo pomoci téměř deset bývalých studentů. Bylo to velmi příjemné setkání, vyslechli jsme zajímavá líčení prvních kroků na vysokých školách, prvních úspěchů i zklamání a zážitky z nedávných maturitních zkoušek. Poprvé po dlouhé době jsme mohli v ušetřeném čase ještě posekat pozemek u terénní stanice a uklidit okolí srubu. I tuto trávu si později farmáři odvezli.

Nyní nás čeká sečení Zlaté louky u Podmoklan, této práce se již po několik let ujímá skupina našich členů s dobrovolníky.

Poděkování patří všem členům, kteří i přes velká vedra dokázali po večerech louku pokosit, stejně jako jednadvaceti stávajícím i minulým studentům Gymnázia Chotěboř a v neposlední řadě i všem našim členům, kteří si udělali čas a přišli pomoct. Děkujeme!

Mgr. Věra Váchová, předsedkyně ZO ČSOP 42/05 Chotěboř