Den jako stvořený pro šikovné děti

Když připravujete vetší akci a předpokládáte větší počet návštěvníků, nejprve musí klapnout přípravy,
oznámením počínaje a doprovodnými programy konče, potom se všechno několikrát překontroluje,
abychom na nic a nikoho nezapomněli, no, potom přijde to nejtěžší, odhánění těžkých černých mraků
za horizont…. a když téměř celý týden před akcí proprší, pořadatel si zoufá……
Sobota 22. dubna tohoto roku se ale vyloupla do nejkrásnějších jarních barev. U terénní stanice
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 42/05 Chotěboř se již v časných ranních
hodinách začali scházet nejprve členové organizace, pak se objevili pomocníci z řad Ekoklubu
Gymnázia Chotěboř a kolem deváté přijelo i sedm dětských oddílů a soutěž Zlatý list mohla být po
jedenapadesáté odstartována.
Na trase v okolí Sobíňova bylo připraveno osm kontrolních stanovišť, na kterých soutěžící odpovídali
na otázky z biologie, ochrany přírody, myslivosti, geologie nebo ekologie. V letošním roce byla do
pravidel začleněna i povinnost prezentovat práci pro přírodu. Proto celá veranda srubu byla
ověnčená velice zdařilými plakáty oznamujícími spoustu užitečné práce v oblasti ochrany přírody.
Krátce po poledni se do cíle vrátili poslední soutěžící. V kategorii mladších žáků postoupila do
krajského kola družstva Gymnázia Chotěboř (Primáti I.) a CEV Chaloupky (Vojnoměstští průzkumníci).
Pochvalu a ocenění jistě zaslouží i děti ze školy v Oudoleni a druhý oddíl Gymnázia Chotěboř (Primáti
II.). V kategorii starších žáků soutěžili pouze studenti víceletého Gymnázia Chotěboř, nejlépe si vedli
Bludišťáci, následovali Ekolumíci a bronzovou medaili dostali Borci z tercie.
Všichni soutěžící na závěr mohli využít doprovodné programy připravené pro odpolední oslavu Dne
Země. Mohli se tedy zastavit na sladkou svačinku ve srubu, na ohništi se už pro ně pekly bramborové
placky, na louce před srubem probíhala ukázka výcviku dravců a sov, hned vedle srubu měli své
stanoviště studenti Gymnázia Chotěboř, prezentovali zde fair trade produkty. Opodál byl „malířský
salon“, kde na přání vznikla řada barevných kreací na obličejích zájemců. V zadní části pozemku měly
svou ohradu kozy, které od jara spásají vybrané chráněné lokality, ale zde byly za „modelky“, velmi
zodpovědně pózovaly před fotoaparáty návštěvníků. Na dohled od terénní stanice bylo i stanoviště
nízkých lanových překážek a vzduchovková střelnice. Proběhla zde i komentovaná ukázka výcviku
psů.
Již před třináctou hodinou se začaly scházet děti na oslavu Dne Země. I pro ně byla připravena na
trase v okolí srubu hra se jménem „Kdo se bojí, nesmí do lesa“. Na jednotlivých stanovištích děti
vítala úžasná lesní strašidlo, překrásné víly i roztomilé mochomůrky, měly pro ně připravené obrázky
zvířat, rostlin, z mechu na ně koukaly houby. Úspěchy byly zaznamenány do karet soutěžících, ty v cíli
odevzdali a v závěru soutěže byly slosovány. Každý účastník hry byl odměněn nějakou vylosovanou
drobností a sladkou svačinou s hrnečkem čaje. Také ochutnávky fair trade produktů a na ohni
pečených bramborových placek se škvarky nebo domácími švestkovými povidly pro řadu návštěvníků
byly nečekanou odměnou.
Po páté hodině už bylo u srubu opět ticho, zbývalo pouze uklidit a vyčíslit celou akci. Dopolední
soutěže se zúčastnilo 42 žáků, odpoledne se sešlo 68 soutěžících, k nim musíme připočítat
pedagogický dozor a odpoledne rodiče a příbuzné malých závodníků, celkem tedy přes 100
dospělých. Na stanovištích se vystřídalo 30 studentů, dále tu pracovalo 17 členů organizace a několik
dobrovolníků. Snědlo se téměř 8 kilogramů sladkého pečiva. Na placky padlo d24 kg vařených
brambor, 1 kg škvarků, 2 l domácích švestkových povidel, 6 kg mouky, 20 vajec a 2 l oleje. Vypilo se
27 l limonád a stejné množství čaje.

Poděkování patří všem, kteří pomohli takto rozsáhlou akci realizovat, ale i všem, kteří doprovodili
soutěžící na start jak Zlatého listu, tak i oslavy Dne Země. Nesmíme zapomenout na materiální pomoc
a propagaci akce Obcí Sobíňov. Každoročně by se bramborové placky neobešly bez sponzorského
daru restaurace Panský dům v Chotěboři. Diplomy, metodickou pomoc a drobnou finanční podporu
jsme získali od MOP ČSOP. No, ale to nejdůležitější … bylo sluníčko, teplo a tím i dobrá nálada.