Oslava Dne Země a soutěž Zlatý list

Dne 29. 4. 2017 se sešli organizátoři těchto akcí v časných ranních hodinách u terénní stanice v Sobíňově. Vzhledem k tomu, že ještě v noci chumelilo, byl terén rozmočený, místo ohniště studánka, ale vycházelo sluníčko.

V devět hodin byla odstartována soutěž Zlatý list. Na startu se sešla čtyři družstva mladších žáků z chotěbořského gymnázia a škol z České Bělé a Oudoleně. Osm hlídek prošlo osm stanovišť. Žáci prokázali velmi dobré znalosti, a proto je v cíli dělilo nepatrné množství bodů. Vítězem se stalo družstvo z Oudoleně, do krajského kola postupují i žáci z Gymnázia Chotěboř. Všichni účastníci byli odměněni drobnými cenami a obdrželi diplom.

Tři družstva starších žáků byla z Gymnázia Chotěboř. I zde platí, že všichni byli velmi dobře připraveni, ale vzhledem k pravidlům soutěže si postup do krajského kola vybojovalo družstvo KVARTA.

V poledne byly vyhlášeny výsledky a pro všechny se již pekly bramborové placky na ohništi, v srubu byl hrnec teplého čaje a svačinka, balíček čajového pečiva a koláčků. V blízkém lesíku byly nainstalovány lanové překážky a reprezentanti soutěže Králičí hop předváděli vděčným divákům své umění. Děvčata z chotěbořského gymnázia malovala zájemcům zajímavé ornamenty na obličej.

Pomalu se začali scházet zájemci o odpolední program, soutěž připravenou na oslavu Dne Země. Když vyrazili na trasu soutěžící, strhl se první liják, soutěž byla přerušena, a protože se po čase opět mraky rozešly, soutěž pokračovala. Ale naše radost netrvala dlouho, další příval vody vyhnal studenty ze stanovišť v okolí srubu. Vzhledem k tomu, že již byl terén velice špatný, bylo rozhodnuto, že akce bude pokračovat pouze okolo srubu, aby se v případě dalšího deště všichni mohli hned schovat pod střechu. Nepřízeň počasí měla vliv na návštěvnost odpolední akce, sešlo se pouze dvacet šest dětí.

Ještě nikdy v minulosti jsme nebojovali proti tak velké nepřízni počasí. Ještě nikdy na trase soutěže neležely zbytky sněhu. Ještě nikdy jsme nemuseli uvažovat o předčasném ukončení soutěže. O to větší je poděkování všem, kteří pomohli soutěže realizovat, členům naší organizace, studentům chotěbořského gymnázia i dobrovolníkům. Bez finanční podpory Města Chotěboř, materiální podpory Obce Sobíňov a bez sponzorského daru restaurace Panský dům bychom těžko obě akce realizovali, proto i jim patří naše poděkování. Věříme, že jsme si letos vybrali největší díl smůly a v budoucnu se opět setkáme na prosluněné nivě Doubravy u Sobíňova.

Mgr. Věra Váchová, předsedkyně ZO ČSOP 42/05 Chotěboř