Plán práce organizace

Plán práce na rok 2015

 1. výroční členská schůze organizace –21. února 2015
 2. příprava Dne Země v Sobíňově – únor-duben
 3. Den Země v Sobíňově – 25. dubna 2015
 4. Chotěbořské trylkování – 16. května 2015
 5. práce v terénu, kosení – květen-září
 6. exkurze – 8. – 10. května 2015
 7. oprava západního štítu srubu – květen, září
 8. zapojení do grantů vyhlášených CHKO Železné hory a NNO – v průběhu celého roku
 9. spolupráce s Ekoklubem Gymnázia Chotěboř – v průběhu celého roku
 10. akce Čistá Vysočina – září
 11. vánoční posezení ve srubu – prosinec

V Malči 13. 2. 2015