Celoroční bilancování

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěboř na výroční členské schůzi dne 22. 2. 2015 zhodnotila svou činnost v roce 2014.

V úvodní části setkání byla přítomným předložena zpráva o nejdůležitějších akcích pro veřejnost. Byl zdůrazněn úspěch Dne Země i Chotěbořského trylkování stejně jako pořádání základního kola 42. ročníku soutěže Zlatý list.

Bylo vysloveno poděkování Ekoklubu Gymnázia Chotěboř, studenti pomáhali na všech akcích organizace. Na oplátku byla vyplacena finanční pomoc zájemcům o školní exkurzi a účastníkům soutěže. Byla zdůrazněna i spolupráce s Ekocentrem v Horní Krupé.

Projekty zaměřené na pomoc přírodě představovaly i v minulém roce podstatnou část činnosti organizace, tradičně byly koseny louky u Sobíňova a Podmoklan, provedli jsme ořez vrb hlavatých u Podmoklan. Také na projektu Tůně u Chotěboře jsme odpracovali řadu hodin, nejprve 22. 4. 2014 při přípravě na instalaci informačních desek a 25. 10. 2014 při výrobě dřevěných chodníčků v této lokalitě.

Mnoho brigádnických hodin bylo odpracováno na terénní stanici v Sobíňově, jednalo se o úpravu okolí srubu, ale především o výrobu nového venkovního sedacího nábytku.

Na závěr bylo vysloveno poděkování všem členům výboru za vynikající práci pro organizaci, byl vyzdvižen obrovský význam práce s mládeží. Tedy celoroční spolupráci s Ekoklubem Gymnázia Chotěboř a Ekocentrem Horní Krupá. Byla připomenuta pokračující spolupráci s Městem Chotěboř a Obcí Sobíňov, předsedkyně organizace poděkovala jménem všech členů a za finanční podporu Městu Chotěboř a organizační pomoc při realizaci akcí v obci Sobíňov a v neposlední řadě děkovala  všem, kteří na úkor svého volného času přispěli k realizaci akcí organizace.

Následovaly referáty týkající se hospodaření.

Dále jsme vyslechli podrobný popis účasti studentů Ekoklubu na projektech, soutěžích a brigádách. Byli jsme seznámeni s náplní práce spolupracujícího Ekocentra v Horní Krupé.

Členská základna schválila plán práce na rok 2015 a usnesení z výroční členské schůze.

V diskusi vystoupil host tohoto setkání, zástupce města, Ing. Zdeněk Janovský. Ve svém vystoupení pozdravil přítomné a vyzdvihl pomoc organizace při ochraně přírodního bohatství. Dalším hostem, který se přihlásil o slovo, byl ředitel Gymnázia Chotěboř Mgr. Vladislav Smejkal, i on  nešetřil chválou. Následovaly informace o probíhajících projektech.

Dvouhodinové jednání končilo tradiční neformální besedou.

Váchová, předsedkyně organizace