Kouzlo Doubravky

Který návštěvník údolí Doubravy nebyl okouzlen jejím kaňonem, zátočinami, kamenným korytem?

V rámci projektů Národního geoparku Železné hory byla naučná stezka opravena, nové informační tabule nainstalovány, řada úseků zprůchodněna. V takovém prostředí je radost se procházet. Vidíte
kolem sebe nejenom krásy přírody, ale i spoustu velmi náročné lidské práce. Proto naše organizace ve spolupráci s Ekoklubem Gymnázia Chotěboř každoročně prochází těmito lokalitami a provádí úklid.

47 studentů letos vyrazilo od budovy školy směrem ke Koukalkám, dále k Hornímu mlýnu a podél Kamenného potoka zpět do Chotěboře. Jejich úlovkem bylo celkem 15 plných pytlů odpadků a mnoho naplněných igelitových tašek.

7členů naší organizace a 3 dobrovolníci postupovali od Bílku směrem k Hornímu mlýnu. Výsledkem naší práce byly 4 plné pytle odpadků. U zastavení pod Sokolohrady jsme opět připevnili schránku s návštěvní knihou.

V podzimně vybarveném údolí Doubravky mě napadlo, že se sem nastěhovala kapesníčková víla, která rozhazuje podél stezky papírové kapesníky, někdy je schovává za pařízky, jindy je zamíchá mezi spadané listy. Plný pytel jsme jich sebrali. Vodník z Doubravky asi začal jezdit na vodním skútru, ale v letošním velkém suchu asi havaroval a zbylo po něm na břehu jenom sedlo. U tůní zůstalo umyvadlo po čistotném čertovi. Snad jenom nadpřirozené bytosti z pohádek, které odedávna provázejí tento kraj, si za ta dlouhá léta, co zde žijí, již nevšímají krásy přírody.

Věřím, že většina návštěvníků naučné stezky si pozorně prohlédne vše, co tato lokalita nabízí, potěší se nezapomenutelnými výhledy na řeku, ocení nabízené informace a hlavně si s sebou odnese sáček od svačiny, obaly od nápojů i sladkostí. Tak kde se tu ten nepořádek každým rokem bere? Že by opravdu ta pohádková cháska? Co myslíte…

Mgr. Věra Váchová, předsedkyně ČSOP 42/05 Chotěboř