pozvánka na výroční členskou schůzi

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Chotěboř
vás zve na

výroční členskou schůzi,

která se koná v sobotu 21.2.2015 od 9:30 hodin V galerii města Chotěboře (městská knihovna)

Program:
– Zpráva o činnosti
– Zpráva o hospodaření
– Zpráva o činnosti Ekoklubu Gymnázia Chotěboř
– Zpráva o činnosti Ekocentra Horní Krupá
– Rozpočet na rok 2015
– Plán práce na rok 2015
– Promítání videozáznamu
– Diskuze
– Návrh na usnesení

Členské příspěvky budou vybírány půl hodiny před zahájením schůze ve výši:
– Osoby výdělečně činné 300,- Kč
– Osoby nevýdělečně činné 100,- Kč
– Dítě do 18 let 100,- Kč
– Rodina 350,- Kč
– Důchodce nad 70 let 50,- Kč