Senoseč

Pokud počasí a moudří „kytičkologové“ dovolí, je červen každoročně ve znamení kosení luk.

Začínáme u naší terénní stanice v Sobíňově. V letošním roce za nás pozemek pokosili  frekventanti kurzu ručního kosení. Pod jejich tradičními nástroji byla louka za chvilku jako mlat. Trávu si odvezli chovatelé koní. Na nás zbylo jen velké poděkování za dobře naplánovanou a provedenou práci.

Dále kosíme louku u Sobíňova. Místní tento kout nazývají Na Dolečku, ale v našich informačních mapách je jméno Zvolanov.  Kvete tu záraza, lilie zlatohlavá, zahlédnete tu několik druhů motýlů, vyzpěvují zde ptáci.

Dne 25. 6. 2016 brzy ráno se v těchto místech sešlo dvanáct členů naší organizace a deset studentů Ekoklubu Gymnázia Chotěboř. Na pomoc nám přijeli i manželé Zvolánkovi, dočetli se na našich webových stránkách o této aktivitě, a protože rod pana Zvolánka pochází z tohoto kraje, přesněji řečeno z usedlosti Zvolanov, přijeli se až od Plzně podívat, jak sečení Zvolanova probíhá. Šest křovinořezů se prokousávalo členitým terénem. Řádky trávy se měnily v zelené hromady na barevných plachtách a ty mizely v útrobách kontejneru, který nám velmi ochotně poskytl pan starosta Sobíňova.  V poledne jsme mohli s ulehčením konstatovat, že letošní sečení Zvolanova končí.

Ve stínu stromů na okraji louky jsme s ulehčením mohli usednout, pomalu dojíst svačinu a v nastalém tichu se těšit z dobře vykonané práce. Před námi se rozprostírala posekaná louka, vůni posečené trávy odnášel vítr a my mohli sečíst květy zárazy, které se nyní tyčily nad posekanou loukou. Je jich zase více než v minulém roce, naše práce není zbytečná. Příroda nám takto každoročně děkuje.

Věra Váchová, předsedkyně ČSOP 42/05 Chotěboř

« z 2 »